Home

Sociaal Huis

Nutsvoorzieningen - stedelijke tussenkomst - aanvraag

Met dit formulier kan je een premie voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, riolering) aanvragen. Opgelet: om in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.