Home

Bewijs van leven - aanvragen

Met dit document kan je GRATIS een bewijs van de leven aanvragen, verstuurd via de Post of af te halen.

Opgelet!

  • Je kan via het e-loket alleen een bewijs van leven van jezelf bekomen. Heb je als particuliere burger in het kader van een gerechtelijke procedure een bewijs van leven van een derde nodig, dan moet je die persoonlijk komen aanvragen in het stadhuis (aanmelden aan het onthaal in het balieplein). 
  • Indien je de akte zeer dringend nodig hebt, kom je ook best rechtstreeks naar het stadhuis: openingsuren.