Home

Leefmilieu

Bodem- of grondwaterverontreiniging - melden

Met dit formulier kan je verontreiniging van de bodem of grondwater melden.

Composteren - inschrijven voor een voordracht

Geur- of stofhinder - melden

Met dit formulier kan je geur- of stofhinder melden.

Lawaaihinder van bedrijven en feestzalen met meerdere muzikale activiteiten - melden

Met dit formulier kan je lawaaihinder door bedrijven of feestzalen met meerdere muzikale activiteiten melden.

Oppervlaktewater - verontreiniging melden

Met dit formulier kan je verontreiniging van oppervlaktewater melden.

Sanering buiten gebruik gestelde stookolietank - aanvraag subsidie

Via dit formulier kan je een subsidie aanvragen voor het saneren van een stookolietank.

Wilde dieren (diverse soorten zoogdieren) - melden van schade

Met dit formulier kan je schade door wilde dieren melden.