Home

Verzet tegen gebruik gegevens of inzage in gegevens

Met dit formulier kan je verzet aantekenen tegen het bijhouden van je gegevens na het afhandelen van een aanvraag of melding via het e-loket. Je kan ook inzage vragen in de persoonsgegevens die in het kader van de werking van het e-loket van jezelf worden bijgehouden.