Home

IDV

Info niet gevonden of fout op de website - melden

Vond je niet wat je zocht of stel je een fout vast (bv. link die niet werkt) of foute informatie op de website, dan kan je dat via dit formulier melden.

ODV: testen CMS en MidOffice

Naam nieuwe suite: Webformulier / MidOffice - testen

Verzet tegen gebruik gegevens of inzage in gegevens

Met dit formulier kan je verzet aantekenen tegen het bijhouden van je gegevens na het afhandelen van een aanvraag of melding via het e-loket. Je kan ook inzage vragen in de persoonsgegevens die in het kader van de werking van het e-loket van jezelf worden bijgehouden.